Hvorfor samarbejde med os?

logo_finalMed KEY Training & Selection som samarbejdspartner omkring virksomhedens rekrutteringer, får du frigjort ressourcer til det, der giver indtjening for dig og din virksomhed. Du vil opleve en smidig og professionel løsning af dine rekrutteringsudfordringer til en fornuftig og fair pris.

Vi er ikke verdens største rekrutteringsfirma, men måske netop derfor er hver eneste opgave vigtig for os, og vi kan garantere, at den får vores fulde opmærksomhed. Vi tager den tid, der skal til, for at opgaven løses optimalt. Vi kan også være hurtige – men vi går aldrig på kompromis med kvaliteten.

Vi har samlet et rigtigt stærkt hold og arbejder målrettet og kvalitetsbetonet. Vi har altid i fokus, at det er vigtigt for din virksomhed, at det er den helt rigtige medarbejder, der rekrutteres til den konkrete stilling.

Vi er naturligvis hele vejen igennem opmærksomme på, at det er mennesker, vi har med at gøre og at det er vigtigt at handle etisk korrekt. Diskretion er for os vigtigt.

Træning

Salgsudvikling

Vi tilbyder skræddersyet salgstræning med fokus på at udnytte salgsstyrkens fulde potentiale, effektivisere salgsprocessen og styrke virksomhedens position i markedet. Med afsæt i virksomhedens eksisterende marked, kunder og produkter arbejder vi intensivt med individuelle udviklingsmål for at styrke den enkelte sælgers performance og resultater -og optimere virksomhedens salgskultur.

Key Account Management

Key Training tilbyder kundetilpassede udviklingsforløb, der sætter fokus på virksomhedens Key Account funktion. Målet er at sikre en langsigtet udvikling af virksomhedens Key Accounts – og ikke mindst at forbedre indtjeningen. Med afsæt i virksomhedens marked, kunder og produkter sætter vi fokus på at fastholde, udvikle og etablere stærke storkunde-relationer. Relations udvikling, salgstræning og udarbejdelse af Key Account planer er nogle af de elementer, som et udviklingsforløb kan indeholde.

Strategisk Salg

Key Training tilbyder kundetilpassede kompetenceudviklingsforløb, der sætter fokus på strategisk salg. Vi bidrager med metoder, redskaber og viden, der styrker sælgernes evne til at lede, analysere, tilrettelæge og gennemføre salg på strategisk niveau. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende kunder, produkter og sælgernes kompetencer og sammensætter forløb, der matcher virksomhedens behov.

Lederudvikling

Key Training tilbyder skræddersyede lederudviklingsforløb målrettet både den enkelte leder og hele ledergrupper. Vores kompetencer omfatter alle ledelsesdiscipliner – fra rekruttering til afvikling. Lederudviklingen henvender sig til dig, der ønsker at udfordre, udforske og udvikle din identitet som leder. Vi tilpasser hvert forløb, så det matcher netop dit erfaringsgrundlag, din lederrolle såvel som dine konkrete ledelsesmæssige mål og udfordringer.

Salgsledelse

Vi tilbyder kompetenceudvikling indenfor salgsledelse med det formål at booste virksomhedens salg, styrke salgsorganisationen og effektivisere selve salgsprocessen. Vi kan bidrage med sparring og konkrete værktøjer indenfor alle aspekter af salgsledelse og tager altid udgangspunkt i netop dit marked, dine kunder, produkter og organisation.

Projektledelse

Key Learning tilbyder projektlederudvikling med afsæt i netop din virksomheds konkrete projekter, eksisterende projektkultur og forventninger til projektlederrollen. Vi styrker din ledelsesadfærd, udvikler dine projektlederkompetencer og fylder værktøjskassen med konkrete redskaber til, hvordan du styrer dine projekter sikkert og effektivt i mål.

Coaching

Vi tilbyder coaching og mentoring af ledere. Et coaching- og mentoringforløb er et fortroligt samtaleforløb, der tager udgangspunkt i dine individuelle udfordringer og skaber grobund for udvikling og forandring. Key Coaching henvender sig for eksempel til dig, der ønsker at forbedre dine personlige præstationer, udforske din identitet som leder eller søger nye vinkler på komplekse ledelsesmæssige udfordringer.

Rekruttering

uncle_samKEY Training & Selection tilbyder gedigent og ærligt rekrutteringsarbejde i øjenhøjde – på operationelt og strategisk niveau – inden for bl.a. følgende områder:

  • Ledelse og administration
  • Økonomi/regnskab
  • Salg/indkøb
  • Kundeservice/reception
  • Finans/investering
  • Produktion
  • Ingeniører og andet teknisk personale
  • Specialister

Listen er ikke udtømmende, så hvis dit interesseområde ikke står der, så lad os tage en uforpligtende snak om det.

Man siger, at de fleste bliver hyret på fagligheden – og fyret på personligheden. Derfor er det ikke mindst vigtigt, også at se på personen bag fagligheden. Forløbet af en rekrutteringsopgave kan tilpasses efter dine ønsker.

Opgaver

Ønsker du at outsource dele af processen?

Ønsker du selv at køre en del af rekrutteringsprocessen, men erkender at det hele ikke lige er din spidskompetence eller kan du ikke finde tiden til at gennemlæse og forholde dig til et stort antal ansøgninger, så lad KEY Training & Selection overtage en del af processen. Vi gennemgår gerne alle ansøgningerne og foretager en udvælgelse af de mest relevante i forhold til stillingsopslaget og dine præferencer. Vi tester også gerne dine egne kandidater. Ønsker du af interne eller konkurrencemæssige hensyn at optræde anonym i et opslag, kan vi også hjælpe dig.

Rådgivning/Sparring omkring HR-emner

Ønsker du rådgivning eller sparring omkring emner som f.eks. ansættelse og afskedigelse eller andre personalerelaterede spørgsmål, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Karriererådgivning

Ønsker du som virksomhedsleder at hjælpe eventuelle afskedigede medarbejdere videre på en god måde, tilbydes samtaler suppleret med Extended DISC Person Profil Analyse med de pågældende med henblik på afdækning af kompetencer, gennemgang af CV og dialog om fremtidsmuligheder. Kan tilpasses individuelt efter behovet. Giv os et ring og lad os tage en drøftelse af mulighederne.

Analyser

extendeddisc_logoVi er blandt andet certificerede i Extended DISC Person Analyse og Extended DISC Makkerpar Analyse og tilbyder at gennemføre analyser efter aftale. Kan blandt andet anvendes i forbindelse med problemer på arbejdspladsen, samarbejdsvanskeligheder, forandringer/rokeringer, ansættelser, MU-samtaler eller ønske om afdækning af stærke sider og udviklingsområder m.m. Vi har stor erfaring i brug af disse værktøjer og har opnået gode resultater med dem.

TEAM analysen er et stærkt dialogværktøj til afdækning af en person eller en gruppes adfærdsmønster.

Vi har blandt andet brugt Extended DISC Team Analyse til at analysere forholdet mellem ledelse og medarbejdere i flere virksomheder og kan tilbyde en attraktiv pris for sådan en opgave.

Extended DISC Person Analyse er også meget anvendelig for den ledige, som ønsker at finde sine stærke sider og vide lidt mere om hvilke muligheder den pågældendes profil åbner.

Vi tilbyder endvidere at lave 360 graders analyse på den enkelte medarbejder i din virksomhed og har også andre suveræne testværktøjer i værktøjskassen.

Jobsøgere

jobSom jobsøger kan du være sikker på, at dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt, professionelt og etisk korrekt. Hos os vil du ikke bare blive betragtet som et nummer, men din ansøgning vil få den attention, som du har krav på.

Vi gør en dyd ud af at lave det bedst tænkelige match i forhold til den konkrete stilling. Det er af betydning for såvel virksomhed som kandidat. Hvis matchet ikke er godt, vil det ikke blive til glæde for nogen.

Vi vil altid indhente referencer, tjekke straffeattest og eventuel anden relevant dokumentation. Desuden vil vi bede slutkandidaterne gennemgå en Extended DISC Person Analyse og eventuelt andre relevante tests.

Extended DISC Person Analyse er i øvrigt også meget anvendelig for dig, som ønsker at finde eller få bekræftet dine stærke sider og samtidig få mere at vide om, hvilke muligheder netop din profil åbner.

Vi er certificerede og har stor erfaring i disse analyser og kan tilbyde en attraktiv pris for en enkeltstående analyse med tilbagemelding.

Om os

Firmaet indehaves af Momme Knutzen.

Jeg har i en lang årrække beskæftiget mig med salg, ledelse og rekruttering. Erfaringerne er høstet gennem mange års ansættelse i forskellige salgsvirksomheder og derefter mere end 10 år i rekrutteringsvirksomheder. I alt er det blevet til mere end 25 år på lederposter.

I de seneste mere end 25 år har jeg beskæftiget mig med træning af personer på forskellige niveauer. Udover dette, har jeg en solid baggrund med coaching i sportsverden.

Forretningsidéen for KEY Training & Selection er at give virksomhederne, små og mellemstore, mulighed for at rekruttere medarbejdere professionelt, personligt og kvalitetsbevist til en fair pris.

Min og mine partners viden, erfaring og indsigt danner et solidt fundament for vores måde at tænke og arbejde på, men uden rødder i virkeligheden har teori ingen reel værdi. Derfor besidder alle vores konsulenter praktisk, hands-on erfaring fra den virkelige verden. Vi har arbejdet med salgs-, virksomheds-, medarbejder- og ledelsesudvikling i både danske og internationale virksomheder og kender hverdagens udfordringer indefra.

Vi ved med andre ord, hvad vi taler om. Ikke kun med udgangspunkt i et teoretisk perspektiv – men også og ikke mindst i praksis. Vores erfaringer, indsigt og viden formår vi at omsætte til værdiskabende og konstruktive processer, der skaber nye indgangsvinkler, nye tankemønstre og fremdrift for vores kunder.

Samarbejdspartnere

partner_KeyLearning_400px partner_SpeedITup_400px